REFERENCE

Porodični stambeni objekat

Uporedni prikaz fasade sa fiber-cementnim pločama i fasadnom opekom.

Stambena zgrada

Novogradnja sa ventilisanom fasadom i ravnim krovom.

Poslovno-stambena zgrada

Fasada sa pocetka XX veka u novom ruhu

Kuća "na jezeru"

Prizemna kuća, locirana u Švedskoj u neposrednoj blizini jezera Storsjon.

Ditributivni centar - Šabac

Konstrukcija objekta izrađena od prefabrikovanih armirano betonskih elemenata, obloga od izolacionih panela sa kombinacijom boja.

Poslovno stambena zgrada

Kombinacija aluminijuma i fasadne opeke.

Porodični stambeni objekat

Moderno i funkcionalno.

Proizvodni kompleks iz oblasti autoindustrije

Dogradnja administrativnog prostora i izgradnja skaldišta u okviru kompleksa "Slobodne zone" u Subotici.

Dom za decu ometenu u razvoju "Kolevka" Subotica

Rekonstrukcija, adaptacija i dogradnja kompleksa Doma Kolevka. Projektom je predviđena izrada ventilisane fasade izrađene od kamene vune i fiber-cementnih ploča na čeličnoj podkonstrukciji.

Porodični stambenio objekat. Lokacija: Subotica.

Fasada objekta je obložena fiber-cementnim pločama. Objekatje izgrađen u toku 2016. i 2017. godine.

Luksuzni porodični objekat

Projektom rekonstrukcije objekta iz 70-tih godina prošlog veka, do duha XXI veka!

Carinski magacin, Dobanovci

Dogradnja administrativnog dela postojećeg carinskog magacina.

Prodajni salon sa administrativnim delom i magacinom

Idejno rešenje savremenog prodajnog prostora sa svim pratećim sadržajima. Investitor je kompanija koja se bavi prodajom svetski poznatih brendova rasvete.

Hala sa magacinskim prostorom i administrativnim delom, Subotica

Projekat mutifunkcionalne hale površine cca 700 m2. Konstruktivni sistem čini čelična konstrukcija obložena izolacionim panelima.

Porodični stambeni objekat, Subotica

Projekat savremenog porodičnog objekta, neto površine cca 160 m2.

Dom kulture - MZ Peščara, Subotica

Projekat modernog doma kulture u Subotici. Kombinacija čelične konstrukcije i izolacionih fasadnih panela.

Poslovno-stambeni objekat

Poslovno-stambeni objekat u Subotici, u Dobojskoj ulici. Objekat sadrži proizvodni i prodajni deo na prvoj etaži, kao i tri stambene jedinice na drugoj etaži.

Poslovno-stambeni kompleks

Idejni projekat poslovno-stambenog kompleksa u Beogradu, u Savskoj ulici.