Uslovi korišćenja internet prezentacije

Poštovani korisnici, hvala Vam što ste posetili internet prezentaciju designoffice.rs, u vlasništvu DESIGN OFFICE, MB: 63132870, PIB: 107989213 (u daljem tekstu: Vlasnik internet prezentacije).
Vaš pristup, kao i korišćenje ove naše internet prezentacije podleže ovim Uslovima korišćenja internet prezentacije (u daljem tekstu: Uslovi korišćenja) i važećim zakonskim propisima koji uređuju ovu oblast. Pristupom i korišćenjem internet prezentacije, prihvatate bez ograničenja, ove Uslove korišćenja. Ukoliko ne prihvatate ove Uslove korišćenja bez ograničenja, molimo Vas da napustite internet prezentaciju.
Korišćenje sadržaja i informacija sa ove internet prezentacije smatra se dokazom da ste upoznati sa Uslovima korišćenja objavljenim na ovoj stranici.

Vlasništvo sadržaja i intelektualna svojina
Internet prezentacija i svi tekstovi, logotipi, grafika, slike, audio materijal i ostali materijal na ovoj internet prezentaciji (u daljem tekstu: Sadržaj), jesu vlasništvo ili autorsko pravo Vlasnika internet prezentacije ili su na internet prezentaciju postavljeni uz dozvolu vlasnika ili ovlašćenog nosioca prava.
Vlasnik internet prezentacije zadržava sva registrovana i neregistrovana autorska prava na internet prezentaciji.
Vaša upotreba Sadržaja podleže uslovima Zakona o zaštiti autorskih prava Republike Srbije. Nemojte preuimati niti koristiti Sadržaj ako se ne slažete sa ovim odredbama. Kada preuzimate ili koristite Sadržaj sa internet prezentacije, to činite na sopstveni rizik.
Dozvoljeno je pregledanje, deljenje na društvanim mrežama ili štampanje stranica sa internet prezentacije za lične, naučne, neprofitabilne i nekomercijalne namene.
Dozvoljeno je korišćenje i publikovanje informacija ili delova tekstova u nekomercijalne, neprofitabilne ili naučne svrhe uz precizno navodjenje Vlasnika internet prezentacije kao izvora podataka.
Nije dozvoljeno modifikovanje, kopiranje, reprodukcija, objavljivanje niti prodaja bilo kog materijala uključujući grafiku, ilustracije, tekst, informacije ili usluge dostupne na internet prezentaciji bez prethodne pismene dozvole Vlasnika internet prezentacije.
Vlasnik internet prezentacije će zaštiti svoja autorska prava, svoja prava intelektualne svojine i ostala srodna prava, kao i druga prava, u najvećoj meri dozvoljenoj zakonom, uključujući i krivično gonjenje.

Vaša upotreba internet prezentacije
Sadržaj internet prezentacije može da sadrži netačne podatke ili štamparske greške. Promene na internet prezentaciji se mogu napraviti periodično u bilo kom trenutku i bez obaveštenja. Međutim, Vlasnik internet prezentacije se ne obavezuje da redovno ažurira informacije sadržane na ovoj internet prezentaciji. Takođe, Vlasnik internet prezentacije ne garantuje da će internet prezentacija funkcionisati bez prekida ili grešaka, da će nedostaci biti blagovremeno ispravljani ili da je internet prezentacija kompatibilna sa Vašim hardverom ili softverom. Informacije date na ovoj internet prezentaciji ne treba tumačiti kao savete za donošenje odluka bilo koje vrste. Treba da se posavetujete sa odgovarajućim stručnjakom ako Vam je potreban specifičan savet prilagođen Vašoj situaciji.

Informacije koje dobijamo od Vas i njihova upotreba
Internet prezentacija ne sakuplja informacije o Vašem ličnom identitetu.
Internet prezentacija zadržava pravo da sakuplja sledeće informacije o svojim korisnicima:
- ime domena sa kog je pristupljeno internet prezentaciji,
- datum, vreme i mesto odakle se pristupa internet prezentaciji,
- adresa (takođe poznata kao URL adresa) sa koje je klikom pristupljeno na link za pristup internet prezentaciji,
- podatke koji su neophodni za izradu redovnih statističkih analiza.

Informacije o imenima domena do kojih dođemo, ne koristimo kako bismo Vas lično identifikovali, već da bismo na osnovu tih i drugih informacija izmerili broj poseta internet prezentaciji, prosečno vreme provedeno na njoj, pregledane stranice itd. Ove informacije koristimo isključivo da bi izmerili učestalost posećivanja naše internet prezentacije i unapredili njen Sadržaj.
Sve informacije koje Vlasnik internet prezentacije dobije od korisnika internet stranice (uključujući ali ne ograničavajući se na lične podatke, komentare, ideje, pitanja, razne izvode ili druge vrste podataka) ne smatraju se poverljivim informacijama, osim kada je i u meri u kojoj je to izričito određeno zakonom. Vlasnik internet prezentacije može takve informacije otkriti, umnožavati i koristiti u celini ili određenim delovima, u bilo koju svrhu i bez ograničenja, izuzev imperativnih zakonskih ograničenja.
Svi podaci o ličnosti (email adresa, ime i prezime, broj telefona) koje Vlasnik internet prezentacije dobije od samih korisnika internet stranice, koriste se za pružanje osnovnih usluga i komunikaciju sa korisnicima i Vlasnik internet prezentacije ih ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje trećim licima.

Linkovi ka internet prezentacijama trećih lica
Internet prezentacija može sadržati linkove drugih internet prezentacija čiji vlasnik ili korisnik nije Vlasnik internet prezentacije. Takvi linkovi su obezbeđeni isključivo da bi Vama pružili što više informacija. Vlasnik internet prezentacije ne kontroliše i nije odgovoran za Sadržaj, rad, politiku privatnosti ili bezbednost ovih internet prezentacija. Vlasnik internet prezentacije ne kontroliše proizvode ili usluge dostupne na ovim internet prezentacijama. Ukoliko korisnik pristupi drugim internet prezentacijama koristeći date linkove, operateri tih internet prezentacija mogu tražiti informacije od korisnika koje će koristiti u skladu sa njihovim politikama zaštite privatnosti, koje se mogu razlikovati od naše.
Ako uspostavite vezu sa takvim internet prezentacijama preko linka na našoj internet prezentaciji, to činite na sopstveni rizik i bez saglasnosti Vlasnika internet prezentacije.

Ograničene garancije
Nastojimo da sve prikazano na ovoj internet prezentaciji bude tačno, korektno i aktuelno, da imamo ispravna imena, nazive, objašnjenja, fotografije, itd. I pored toga, ne garantujemo apsolutnu tačnost informacija i podataka, primenjivost i kompletnost Sadržaja ili apsolutno odsustvo grešaka na ovoj internet prezentaciji. Moguća su i neka odstupanja od ovih Uslova korišćenja u zakonski dozvoljenim granicama.

Izuzeće od odgovornosti
Internet prezentaciju koristite na sopstveni rizik. Vlasnik internet prezentacije nije odgovoran za materijalnu ili nematerijalnu štetu, direktnu ili indirektnu, koja nastane korišćenjem ili je u nekoj vezi sa korišćenjem internet prezentacije ili njenog Sadržaja.

Promena Sadržaja internet prezentacije bez prethodne najave
Ova internet prezentacija je dinamična i vremenom će se menjati bez prethodne najave. Vlasnik internet prezentacije zadržava pravo da izmeni ili povuče deo ili celu internet prezentaciju u bilo kom trenutku, a bez prethodnog obaveštavanja korisnika. Korisnici ove internet prezentacije su stoga u potpunosti odgovorni za proveru tačnosti, potpunosti i podobnosti Sadržaja koji se na njoj nalaze.

Izmena Uslova korišćenja
Vlasnik internet prezentacije može u svakom trenutku da izmeni ove Uslove korišćenja tako što će ažurirati ovaj tekst. Vi ćete automatski biti obavezani novim Uslovima korišćenja sadržanim u izmenama, te bi iz tog razloga trebalo da periodično posetite ovu stranicu radi upoznavanja sa trenutno važećim Uslovima korišćenja.

Sankcije za kršenje ovih odredbi
Upotrebom ove internet prezentacije potvrđujete da ste pročitali, razumeli i prihvatili ove Uslove korišćenja i da ćete ih poštovati. U slučaju kršenja odredbi ovih Uslova korišćenja, možemo poslati upozorenje, privremeno ili za stalno blokirati pristup internet prezentaciji, podneti prijavu nadležnim organima ili podneti tužbu. Ovi Uslovi korišćenja i navedene odredbe se tumače u skladu sa zakonima Republike Srbije.